Saltar al contingut

Saltar a la navegació

23 de Maig de 2017

Higiene visual per a nens i nenes

D’aquesta cura funcional en dependrà el rendiment no només visual sinó també intel·lectual dels nens i nenes.
1. Procureu que la il·luminació sobre la feina escolar sigui tres vegades superior a la il·luminació ambiental de la sala o habitació, que mai ha d’estar enfosquida.
2. Procureu que el material de lectura estigui sempre situat en un pla que formi 20 graus respecte al pla de la taula o escriptori.
3. Procureu situar la taula de manera que el nen pugui treballar a l’espai obert, cosa que s’aconsegueix posant-la davant d’una finestra.
4. Eviteu que al damunt de la taula de treball, a més del material de lectura i d’escriptura, hi hagi altres objectes desordenats que impedeixin fer la feina amb comoditat.
5. Procureu que les alçades de la taula i la cadira permetin al nen tenir la planta de tots dos peus tocant bé a terra, el cos recte, el pit enfora i les espatlles lleugerament cap enrere per tal que els ulls quedin situats a la mateixa distància de la feina.
6. Procureu que el nen no faci ombra amb la mà, el braç o el cap sobre el que escriu.
7. Eviteu que el nen giri el tronc i inclini el cap quan escriu o llegeix, ja que això pot produir astigmatisme, anisometropia i ambliopia inclús per postures inadequades.
8. Eviteu que el nen s’acosti excessivament al material de lectura o d’escriptura perquè pot originar una miopia funcional. La distància a la que han de quedar situats els ulls ha de ser simètricament igual a la distància que hi ha entre el colze i els nusos dels dits.
9. Eviteu que el nen agafi el llapis de manera que els dits polze, índex i mig siguin molt a prop de la punta del llapis o bolígraf. En cas contrari, obligaria al nen a inclinar el cap per poder veure la punta del llapis i distorsionaria la percepció visual.
10. Eviteu que el nen faci feina escolar durant més de 30 minuts sense descansar-ne 5. No reposar periòdicament produeix pèrdua de concentració del nen i el rendiment serà més baix.
11. Eviteu que quan el nen llegeixi ho faci movent el cap. Els ulls són els únics que han d’executar moviments amb regularitat i eficàcia.
12. Eviteu que el nen miri la TV amb l’habitació enfosquida.
13. Eviteu que la llum ambiental faci reflexes sobre la pantalla de TV.
14. Eviteu que el nen vegi la TV més de dues hores, ja que aquesta activitat pot reduir la seva capacitat per a pensar i crear.
15. Eviteu que el nen miri la TV estirat a sobre del sofà o a terra.
16. Eviteu que el nen llegeixi estirat al llit.
17. Eviteu que el nen s’estigui davant de l’ordinador o dels videojocs durant més de 30 minuts sense descansar-ne 10.

Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya instituto feperópticos Varilux especialista Feder Club European Academy of Orthokeratology opt retina opt retina