Saltar al contingut

Saltar a la navegació

Accessibilitat

Tecles d’accés

Les tecles d’accés són un dispositiu de navegació que us permet visitar aquest lloc web utilitzant el teclat.

Tecles d’accés disponibles

Aquest lloc web utilitza una configuració que coincideix gairabé amb la majoria de recomanacions d’accessibilitat internacionals. Aquestes són:

  • 1 — Pàgina d’inici
  • 2 — Salta al contingut
  • 3 — Salta a la navegació
  • 4 — Focus al camp de cerca
  • 9 — Informació de contacte

Declaració d’accessibilitat

Ens hem compromès a fer servir el nostre coneixement i la comprensió de la manera en què les diferents persones accedeixen a internet, per tal de desenvolupar un lloc web que sigui clar i simple d’utilitzar per a tothom.

Validació

Hem utilitzat HTML5 i CSS3 que està en conformitat amb les especificacions, com dictamina el W3C perquè creiem que la usabilitat i l’accessibilitat han de tenir una base sòlida. Si hi ha res en aquest lloc web que no valida correctament, si us plau, poseu-vos en contacte amb l’Administració del lloc web.

També hem procurat aconseguir l’accessibilitat AA mesurada segons la versió 1.0 de WCAG. No obstant, tenim en compte que el nombre de regles del WCAG són subjectives — i, tot i que pensem que les hem acomplert, la seva interpretació pot variar en algunes instàncies.

Botó “Dislèxia”

Col·locat a la part superior de la pàgina, el botó de “dislèxia” canvia la font de proposar-ne una altra, més adequada per a les persones amb dislèxia.

Mida de la pantalla

Si navega des d’un PC, feu servir la combinació de tecles “Ctrl” + “+” (el “més”) per fer més gran la mida de font.
La combinació de tecles “Ctrl” + “-” (el “menys”) per reduir la mida de la font.
Les pulsacions successives aquests botons li permet augmentar o disminuir la mida de font.
La combinació de tecles “Ctrl” + “0” (el nombre “zero”) el porta de nou a la mida per omissió del text.

Si explora el Mac, substituir, en les combinacions donades per l’ús en PC, la tecla “Ctrl” amb la tecla  “Command”.

Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya instituto feperópticos Varilux especialista Feder Club European Academy of Orthokeratology opt retina opt retina