Saltar al contingut

Saltar a la navegació

Retinografies

Imatge anàlisis visuals evolutius

La retinografia ens permet visualitzar i fer un acurat seguiment del fons del teu ull i monitoritzar la retina en algunes patologies com la diabetis, la hipertensió arterial, la DMAE i altres.

Fins ara, les fotografies del fons de l’ull es feien només després de la instil·lació d’unes gotes midriàtiques (per a dilatar la nineta de l’ull).

Avui disposem als nostres gabinets d’Optometria dels nous retinògrafs sense midriasis TRC-NW200 de TOPCON, lo que ens permet en pocs minuts fotografiar i digitalitzar les vostres retines (fons d’ull) per a una millor observació i control de la salut dels vostres ulls.

La millora en la claredat de les imatges obtingudes és ideal per avaluar i controlar tant les retinopaties diabètiques com les retinopaties hipertensives, així també en l’avaluació dels glaucomes.

La retinopatia diabètica és la segona causa de ceguesa a l’Estat Espanyol i la primera en edat laboral. Els símptomes visuals són lleugers mentre es desenvolupa la malaltia, per aquest motiu la millor manera de detectar-la l’abans possible és mitjançant aquest prova. Una detecció primerenca permetrà que el tractament oftalmològic posterior tingui millors resultats.

Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya instituto feperópticos Varilux especialista Feder Club European Academy of Orthokeratology opt retina opt retina