Aquests problemes es solucionen amb unes ulleres progressives ja que suavitzen la transició entre les distàncies.