Saltar al contingut

Saltar a la navegació

Visió infantil

La visió és un procés complex i fonamental en l’aprenentatge escolar. El 80% de la informació que rebem es fa a través dels nostres ulls.
Un 30% dels problemes en l’aprenentatge estan relacionats amb algun problema d’eficàcia visual i/o percepció visual, per això és molt important realitzar exàmens optomètrics de manera regular.
Recomanem realitzar la primera revisió optomètrica completa a partir dels  3 anys, just a l’inici de l’educació infantil, on valorarem principalment el desenvolupament visual i motor del nen i si hi ha errors refractius.
A partir d’aquí es recomanem revisions anuals per poder  fer un seguiment del desenvolupament visual del nen, i anticipar-nos en l’aparició de problemes  que podrien condicionar  el seu aprenentatge.

Disfuncions en l’eficàcia visual

  • Errors refractius: miopia, hipermetropia i astigmatisme.
  • Moviments oculars: capacitat per seguir els objectes en moviment en tot el nostre camp visual, i capacitat de moure els ulls de forma precisa, com per exemple al llegir.
  • Visió binocular: poder dirigir simultàniament els dos eixos visuals al mateix punt de l’espai on volem enfocar.
  • Enfocament: capacitat de mantenir la visió nítida a diferents distàncies sense problemes.
  • Visió en 3D: capacitat de percebre el relleu i la profunditat de tot l’espai que ens envolta.
  • Visió perifèrica: tenir consciència del món que ens envolta.

 

 

Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya instituto feperópticos Varilux especialista Feder Club European Academy of Orthokeratology opt retina opt retina